Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury – szkolimy się!

Szkolimy się dla Was! Nasz MDK jest beneficjentem projektu szkoleniowego „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym…

Skip to content