Dostępność w MDK

Jakie wsparcie zapewniamy w MDK?

Każdy z naszych pracowników gotowy jest Ci pomóc!
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o danym wydarzeniu, dojeździe etc – skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie, przez naszą stronę FP.
Na miejscu możesz zapytać któregoś z pracowników i oczywiście poprosić o asystę jeśli jej potrzebujesz.

Na warsztatach i spotkaniach możliwe jest zapewnienie tłumaczenia na Polski Język Migowy – prosimy o informację o zapotrzebowaniu.

W części miejsc mamy pętle indukcyjne – poniżej spis.
Z powodów technicznych nie mamy pętli w Sali Widowiskowej i Pracowni Plastycznej oraz Komputerowej Działu Bogucice (“stary budynek”).

Na wydarzeniach kulturalnych typu koncert, biesiada, impreza taneczna dostępne jest Miejsce Wyciszenia.

Dostępność architektoniczna

Dział Bogucice, ul. Markiefki 44a
Wejście główne znajduje się na poziomie chodnika. Korytarze w strefach dostępnych dla klientów są szerokie, brak progów.
Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Dostępna jest duża winda.

Dział Zawodzie, ul. Marcinkowskiego 13a
W wejściu głównym znajduje się próg wysokości 3 cm. Dostępny jest rozkładany podjazd dla osób pouszających się na wózkach (wymaga poproszenia o pomoc).
Schody na piętro wyposażone są w schodołaz. Budynek nie posiada windy ani podnośnika.
Zarówno na parterze (przy Sali widowiskowej) jak i na piętrze (przy biurach) znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Parkingi
Przy obydwu działach znajdują się parkingi. Na Zawodziu jest to parking osiedlowy, po drugiej stronie ulicy naprzeciwko wejścia głównego, bez oznakowanych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. W Bogucicach, na parkingu dla Gości MDK wyznaczone są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone znakiem poziomym – brak znaku pionowego. W budynku działu „Bogucice” jest możliwość podjechania samochodem pod samo wejście główne.

Pies asystujący i tłumacz języka migowego
Do obydwu działów można wejść z psem asystującym.
Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego. Prosimy o zgłoszenie potrzeby np. przy zapisie na warsztaty.

Obydwa budynki wyposażone są w pętle indukcyjne.

Dział Bogucice

Otoczenie budynku i parking:
Budynek Działu Bogucice otoczony jest placem wybrukowanym kostką betonową. Przed wejściem znajduje się zamontowana na stałe wycieraczka. Nie wystaje ona z poziomu podłoża.

Parking dla Gości znajduje się za budynkiem. Jest nieco wyżej niż poziom wejścia głównego, ale wjazd wznosi się łagodnie.
Po lewej, tuż przy wjeździe na parking wyznaczone są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone malowaniem na podłożu. Brak jeszcze oznaczenia znakiem pionowym.

Przed wejściem głównym jest nieco miejsca, w którym można przystanąć by wysadzić pasażera bezpośrednio przed drzwiami.
Miejsce to może być zajęte przez samochody dostawcze w czasie przygotowywania imprez.

Budynek:
Do budynku Działu Bogucice prowadzą dwie pary oszklonych drzwi o szerokich skrzydłach. Drzwi wewnętrzne najczęściej są otwarte na oścież, w ciepłych miesiącach otwarte są także drzwi zewnętrzne.
Klamka daje się obsłużyć jedną ręką, drzwi są jednak dosyć ciężkie i otwierają się do zewnątrz. Brak dzwonka na odpowiedniej wysokości.

Podłogi w całym budynku wyłożone są antypoślizgowymi płytkami. Nie ma w nim linii prowadzących. Korytarze są szerokie.

Na parterze znajdują się: Portiernia i Szatnia, Sala Widowiskowa, Kawiarenka, toalety.
Na piętrze znajdują się: Administracja-Sekretariat, Biuro Organizacji Wydarzeń, Kasa i księgowość, Sala Muzyczna, Sala Baletowa, Sala Komputerowa i Pracownia Plastyczna.

Toalety:
Toalety, w tym toaleta dostosowana, znajdują się na parterze, w holu głównym.

Pętle indukcyjne:
– Lada portierni w holu głównym – pętla stanowiskowa
– Sekretariat – pętla stanowiskowa
– Kasa – pętla stanowiskowa
– Sala Baletowa – pętla stała
– Sala Muzyczna – pętla stała
– pętla mobilna

Z powodów technicznych niemożliwe było zainstalowanie pętli w Sali Widowiskowej, Pracowniach Komputerowej i Plastycznej – poszukujemy tutaj alternatywnych rozwiązań.

Winda:
Budynek jest wyposażony w windę. Znajduje się ona na końcu holu głównego, po prawej stronie, obok metalowych schodów. Drzwi otwierają się automatycznie.
Sterowanie windą za pomocą panelu dotykowego.
Opis pięter alfabetem Braille’a – nakładki umieszczone są poniżej “przycisku” na panelu.

Jak dojechać?
Nie wiesz jak najwygodniej dojechać? Sprawdź jakie masz możliwości.

Dział Zawodzie

Budynek Działu Zawodzie jest architektonicznie dostosowany gorzej niż budynek Działu Bogucice. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach uda nam się to zmienić!

Otoczenie budynku i parking:
Budynek Działu Zawodzie nie ma własnego parkingu. Duży parking publiczny (bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami) znajduje się naprzeciwko wejścia głównego, po drugiej stronie ulicy.
Przy bramie Ogrodu, w prawo od wejścia głównego, jest miejsce w którym można przystanąć na czas wysadzenia pasażera.

Przed drzwiami głównymi, na dojściu do budynku, znajdują się schodki z pochylniami po dwóch stronach. Pochylnie oznaczone są czerwoną kostką.
Kratka przed drzwiami nie wystaje nad powierzchnię gruntu, ma jednak dosyć duże oczka.

Budynek:
Drzwi zewnętrzne są wyposażone w klamkę. Da się obsłużyć je jedną ręką. Próg ma wysokość 3 cm. Wewnątrz znajduje się ruchoma wycieraczka, wystająca ponad powierzchnię podłogi.
Podłogi wykonane są z antypoślizgowych kafelków.

Szatnia i Portiernia znajdują się na prawo od wejścia, za schodami i szklanym przepierzeniem.

Na parterze znajdują się: Sala Widowiskowa, Pracownia Plastyczna, dwie mniejsze sale zajęciowe, toalety (w holu oraz przy Sali Widowiskowej).
Na piętrze znajdują się: Biuro Organizacji Wydarzeń, Galeria, Sala Komputerowa, Sala Baletowa.

Budynek nie jest wyposażony w windę ani podnośnik.

Ogród:
Alejka w ogrodzie wyłożona jest kostką betonową.

Toalety:
Toalety znajdują się na parterze naprzeciwko okienka Szatni, na piętrze oraz z boku Sali Widowiskowej (prawa strona sali).

Toaleta dostosowana na parterze znajduje się z boku Sali Widowiskowej.
Toaleta dostosowana na piętrze znajduje się za szklanym przepierzeniem.

Pętle indukcyjne:
– Okienko Szatni w holu na parterze – pętla stanowiskowa
– Biuro Organizacji Wydarzeń i punkt kasowy na piętrze – pętla stanowiskowa
– Sala Widowiskowa – pętla stała
– pętla mobilna używana w innych salach oraz w Ogrodzie

Winda:
W budynku nie ma windy. Alternatywnym dostępem na piętro jest schodołaz (stary i toporny) lub pomoc pracowników.
(Sprawy biurowe z osobami nie mającymi dostępu na piętro załatwiamy w pomieszczeniach na parterze)

Jak dojechać?
Nie wiesz jak najwygodniej dojechać? Sprawdź jakie masz możliwości.

Deklaracja dostępności strony internetowej MDK Bogucice-Zawodzie

Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach.

Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MDK Bogucice-Zawodzie.
Data publikacji strony internetowej: 2023-05-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

brak napisów w filmach z tłumaczeniem PJM
dokumenty do pobrania w pdf nie są w pełni odczytywane dla czytników ekranu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-04
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Nigbor.
E-mail: aleksandra.nigbor@mdkbogucice-zawodzie.pl
Telefon: (32) 203 05 17

Opis procedury wnioskowo-skargowej.
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej
informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektorka Miejskiego Domu Kultury
Adres: ul. Markiefki 44a
40-213 Katowice
E-mail: dyrektor@mdkbogucice-zawodzie.pl
Telefon: (32) 203 05 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content