19 czerwca, 2024

Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury – szkolimy się!

Szkolimy się dla Was!

Nasz MDK jest beneficjentem projektu szkoleniowego „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: TUTAJ

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

Na białym tle logotypy: Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego: czerwona, żółta i biała gwiazda na granatowym prostokącie, flaga Polski oraz flaga Uni Europejskiej.

Skip to content