MDK - Miejski dom kultury bogucice-zawodzie - Kultura bez Barier - podsumowanie projektu

20 maja, 2023

Kultura bez Barier – podsumowanie projektu

Jesteśmy otwartą i nowoczesną instytucją kultury. Dajemy mieszkańcom naszych dzielnic przestrzeń do rozwoju i spotkań. Cały czas udoskonalamy naszą ofertę, tak by była przystosowana do potrzeb naszych odbiorców.

Jednym z naszych flagowych projektów było zadanie pn. „Zmysłowe Przestrzenie Kultury”, które zrealizowaliśmy w ramach Programu „Kultura bez barier” we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W jego ramach przeprowadziliśmy cykl warsztatów oraz zorganizowaliśmy wydarzenia kierowane do osób o zróżnicowanych potrzebach, w szczególności skupiając się na osobach g/Głuchych i niewidomych oraz niedowidzących/słabowidzących, a także głuchoniewidomych (co wynikało z naszej współpracy z tymi środowiskami). Wyposażyliśmy też nasze budynki w udogodnienia techniczne i architektoniczne, które polepszyły warunki korzystania z nich, a części osób zwyczajnie umożliwiają wygodną komunikację.

 

Dzięki „Zmysłowym przestrzeniom kultury” zorganizowaliśmy i poprowadziliśmy:

 • „Gordonki” czyli cykl muzycznych spotkań dla maluchów, oparty na teorii Edwina Gordona;
 • Cykl warsztatów sensoplastycznych;
 • Cykl warsztatów z malarstwa intuicyjnego;
 • „Wytańcz to!” oraz „Poczuj to!” czyli cykle zajęć z tańca i ruchu intuicyjnego;
 • „Muzyki czas” czyli cykl zajęć muzykoterapeutycznych;
 •  Zajęcia z jogi, wzbogacone o koncert relaksacyjny na gongach;
 • Cykl warsztatów teatru improwizowanego dla dzieci, młodzieży, dorosłych;
 • Cykle warsztatów tekstylnych oraz ceramicznych,

Oprócz tego nasi Goście mogli wziąć udział w specjalnych „Sensowydarzeniach miesiąca”, takich jak:

 • Kolacja w ciemności, czyli doświadczenie kulinarne, które przybliżyło uczestnikom codzienność osób niewidomych;
 • Warsztaty florystyczne, które pozwoliły na zabawę i edukację o roślinach każdemu uczestnikowi;
 • Spotkanie dogoterapeutyczne;
 • Zapachowo-Smakowe warsztaty kawowe;
 • Dotykowo-Zapachowe warsztaty olejkowe;
 • Trening uważności;
 • Warsztaty tańca naturalnego/intuicyjnego oraz warsztaty „śpiewu z głębi serca” – śpiewu naturalnego;
 • Seans filmów niemych z muzyką na żywo.

W naszych budynkach pojawił się system informacyjny, zawierający m. in. oznakowanie z wypukłymi napisami i symbolami graficznymi oraz napisami alfabetem Braille’a, ale także nagrania pozwalające zapoznać się z budynkiem czy przedprzewodniki. Wyposażyliśmy się też w pętle indukcyjne.

Najważniejszymi działaniami było jednak zainicjowanie zmian w głowach naszych pracowników – bo najważniejsze jest otwarte podejście do ludzi, bycie wsparciem, a nie przeszkodą w korzystaniu z kultury. Drugim, nie mniej ważnym, było nawiązywanie kontaktów ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami, w szczególności ze środowiskiem osób g/Głuchych, głuchoniewidomych i słabosłyszących, niedosłyszących oraz osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu – aby wiedzieli, że MDK wkroczyło na drogę do dostępności, i że będą nie tylko mile widzianymi gośćmi, ale też współtwórcami katowickiej oferty kulturalnej.

Zmysłowe przestrzenie kultury” – zadanie realizowane przez Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skip to content